Asya

Hindistan’da Kast Sistemi

Hindistan kast sistemi ile toplum farklı seviyelere ayrılmıştır. Bu sistem içerisinde birçok sınıf bulunur ve her sınıfın kendine ait özellikleri vardır.

Kast Sistemi Nedir?

Hindistan kast sistemi bulunur ve bu sistem içerisinde Farklı tabakalar yer alır. Kast sistemi içerisinde Varna ve Jati adı verilen bir sistem bulunur. Varna kastın en üzerindeki tabakaları ifade eder. Jatiler Varna içerisindeki alt tabakalara verilen addır. Kast sistemi içerisinde 5 basamak bulunur. Bu basamaklar arasında asalet ve büyüklüğe bağlı olarak bir ayrışma vardır. Hinduizm dininin yaygın olduğu Hindistan’da belirlenen kast sistemi içerisinde zenginliğe göre bir sınıflandırılma yapılmaz. Yapılan sınıflandırılma meslek durumuna göre belirlenir. Hindistan’da doğan bir çocuk hangi kast içerisinde doğduysa yaşamı boyunca o kaslı içerisinde yer alır ve kastını değiştirme gibi bir durumu bulunmaz.

01a7f8b24b4822f8407c85dcb7d56493

Kast Sisteminin Basamakları

Hindistan kast sistemi 4 basamağı ayrılır. Bu basamaklar Varna öğretisine göre belirlenmiştir ve şu şekilde açıklanabilir:

 1. Brahmanlar
 2. Ksatriyalar
 3. Vaisyalar
 4. Sudralar

Yukarıda ele alın onu 4 sınıf kast sistemini oluşturur. Bu kaslar kişilerin sahip oldukları mesleklere göre belirlenir ve hangi kast sistemi içerisinde doğulursa o kask sistemi içerisinde ölünür.

Brahmanlar

Hindistan’da kast sistemi içerisinde en üstte brahmanlar yer alır. Brahmanlar yaklaşık 20 yıl eğitim gören ve hintlilerin kutsal kitabı olan veda’ları inceleyen kişilerdir. Brahmanlar vidaları ve vedanın içinde bulunan şiir ya karış gibi yazıları yorumlamakla da uğraşırlar. Brahmanlar dini gençlere öğretmek ile görevlidirler mi 30 yıllık görevlerinin ardından inzivaya çekilirler. İnziva sürecinde düşüncelerini dinlemeye ve dini araştırmalara devam ederler. Kast sisteminin en tepesinde bulunan brahmanlar din adamlarıdır ve dinin gerekleri içerisinde yer alan kurban ayinlerini yapmak Vedalar içerisinde yer alan metinleri okumak ve dini ayinler sırasında insanlara yol göstermek amacıyla çalışırlar.

Sana Özel:  Asya'nın UNESCO Dünya Mirasları Tarihi Önemli Yerler

Ksatriyalar

Ksatriyalar kast sisteminin 2 basamağında yer alan kişilerdir. Bu kişiler önemli görevlerde rol almış askerlerden yöneticilerden oluşur. Dini öğretilere göre bu sınıf brahman sınıfının himayesi altında yetişir. Aynı zamanda bırakmanlar bu sınıf olmadan yükselemezler. Ksatriyalar içerisinde askerler ve yönetici memurlar yer alır. Ayrıca bu sınıf içerisinde büyük Toprak sahibi olan kişiler ve tüccarlarda bulunur.

Vaisyalar

Vaisyalar Hindistan kast sistemi içerisinde yer alan bir diğer sınıftır. Bu sınıf içerisinde çiftçilikle ve ticaretle uğraşan kişiler bulunur. Vaisyalar olmadan ülkede üretim yapılabilmesi mümkün değildir. Ayrıca bu sınıf ülkede bulunan ekonomik hayatın yönetilmesinde de rol oynar. Vaisyalar içerisinde yer alan kişiler çiftçilikle ve ziraatlle uğraşırlar. Hayvanların yetiştirilmesi ve bakımında yine bu sınıf rol alır. Dini törenler için kurban sunma işlemini yine bu sınıflar yapar. Vaisyalar içerisinde tüccarlar ve toprak sahipleri yer alır. Ancak bu tüccarlar ve toprak sahipleri çok zengin değillerdir ve orta halli kişilerdir.

FY1pszDacAEIc2R

Sudralar

Sudralar kast sistemi içerisinde en altta yer alan sınıftır. Bu sınıftaki kişiler kendinden üstte bulunan sınıflara hizmet etmek ile görevlidirler. Bu sınıfta yer alan kişiler kendisinden üstteki kişilerin işlerini yaparlar ve köle olarak adlandırılırlar. Bu köleler tuvalet temizliği ve benzeri pis işlerle uğraşırlar. Sudralar çok fazla hakkı bulunmayan ve oldukça fakir olan bir sınıftır. Köylüler de bu sınıf içerisinde yer alır ve kendinden üstteki kişilerin yaptıkları zulümlere göz yumarlar. Din adamlarına göre bu seviyede yer alan kişilere yapılan zulümler meşru olarak gösterilir.

Paryalar Kimlerdir?

Hindistan kast sistemi içerisinde dahi gösterilmeyen bir sınıf vardır. Bu sınıf paryalardır. Paryalar kölelerden bile daha az bir sınıfta yer alırlar ve bu kişilere fiziki olarak temas edilmemesi gerektiği vurgulanır. Bu kişilere fiziksel olarak dokunmayı dahi istemeyen kişiler bu sınıfa dokunulmazlar adını vermiştir. Paryalar kast sistemi içerisine alınmaya dahil layık görülmemişlerdir ve Bu kişiler hukuki olarak tanınmazlar. Hindistan’ın en mazlum grubunda yer alan paralar birçok yasak ile de karşı karşıyadırlar. Paryaların uyması gerektiği yasaklar şöyle açıklanabilir:

 • Paryaların köy ve kasaba içerisinde oturmaları yasaktır
 • Paryalar hayvan sahiplenirken sadece eşik ve köpek sahiplenebilirler
 • Bu sınıfta yer alan kişilerin kıyafet almalarına dahi izin yoktur ve ölülerden kalan kıyafetleri giymelerini izin verilir
 • Bu sınıftaki kişiler sağlam eşyalar kullanamaz ve geceleri şehirlerde gezinemezler
 • Paryalar gündüzleri çalışmak için herhangi bir şehre gittiklerinde parya olduklarını belli eden simgeler taşımak zorundadırlar
 • Bu sınıfta yer alan kişiler kimsesiz kişilerin cenazelerini kaldırmakla görevlidirler
 • Diğer sınıfta yer alan kişiler paryalara dokunmak istemez ve paryaların da üst sınıfta yer alan kişilere dokunmaları yasaktır

Bu içeriğe bir tepki nedir?

Benzer Yazılar