Kore

Güney Kore’de Din

Güney Kore’de din ülke hakkında bilgi edinmek isteyen kişilerin merak ettiği bir konudur. Güney Kore’de farklı dini inanışlar bulunmaktadır. Ülkede en fazla görülen dini inanışlar Budizm ve Hristiyanlık olarak açıklanabilir. Güney Kore’de herhangi bir dine inanmayan insan sayısı da oldukça fazladır.

Ülkenin Resmi Dini

Güney Kore’de din ve bu dine inananlar çeşitlilik göstermektedir. Ülkenin resmi bir dininin olup olmadığı da merak edilmektedir. Güney Kore’de herhangi bir resmi din bulunmamaktadır. Güney Kore‘de çok fazla dini inanış bulunmaktadır. Her dini inanışın farklı büyüklüklerde takipçileri bulunur. Güney Kore’de herhangi bir dine inanmayanların sayısı ülke nüfusunun %55’inden fazladır. Ülkede en fazla görülen dini inanış Protestanlık olarak açıklanabilir. Güney Kore’de bulunan Protestan nüfus ülkenin %20’sini oluşturmaktadır. Bu oran herhangi bir dine inanmayanların ardından en fazla benimsenen dini inanıştır.

Protestanlığı Budizm takip etmektedir. Güney Kore nüfusunun yaklaşık %15’i Budizm dinine inanmaktadır. Katolik kilisede ülkede yaklaşık %8’lik bir nüfusun inandığı dini inanıştır. Güney Kore’de farklı dinlerde bu kadar farklı kişinin olması ülkenin istedikleri dinleri seçebildiğini göstermektedir. Güney Kore’de yaşayan insanlar istedikleri dine inanabilirler. Kişilerin herhangi bir dine mensup olmaları için herhangi bir baskı veya zulüm görmeleri gibi bir durum söz konusu değildir.

Beopjusa Temple Stay Korea 823

Hristiyanlık İnancı

Güney Kore’de din incelendiğinde Hristiyan olanların büyük bir orana sahip olduğu görülür. Hristiyanlık Güney Kore’de yaygın olan bir dindir ve bu dine inanan çok fazla Güney Koreli bulunmaktadır. Hristiyanlık içinde yer alan mezhepler ülkede görülmektedir. Katolikler, Protestanlar ve Ortodokslar Hristiyanlığa bağlı mezheplerdir. Güney Kore’de bu mezheplerin tümü görülmektedir. Ancak Ortodokslar ülkede en az inananı bulunan mezheptir. Güney Kore’de dini inanış serbest olduğu gibi din kurallar ile korunmaktadır. Hristiyanların ülkede istedikleri gibi ibadet edebilecekleri dini merkezleri bulunur.

Sana Özel:  Güney Kore Hakkında 10 İlginç Bilgi

Budizm İnancı

Güney Kore’de din çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik içinde Budizm de kendine yer edinmiştir. Budizm ülkede en çok görülen dinlerden biridir. Güney Kore’de yasalarla korunan din Budistlerin dini faaliyetlerini yerine getirebilecekleri tapınakların yapılmasına olanak sağlamaktadır. Güney Kore’de yaşayan bir Budist ülkede bulunan tapınakları gönlünce ziyaret edebilmektedir.

İslamiyet İnancı

Güney Kore’de Müslüman nüfus oldukça azdır. Ülkede bulunan insanların toplam nüfusunun yüzde biri bile Müslümanlardan oluşmamaktadır. Ülkede yaklaşık 100.000 Müslüman bulunmaktadır. Ülkede yaşayan Müslümanlar ibadet edebilmek için ziyaret edebilecekleri camilere sahiptiler.

c386b09360fce27e0a4f77bcbd796dc3

Ateizm İnancı

Kore’de dinçeşitlilik gösterse de hiçbir dine inanmayan insan sayısı da oldukça fazladır. Güney Kore’de hiçbir dine inanmayan nüfus %50’nin üzerindedir. Ateist nüfus ise hiçbir dine inanmayan nüfusun içerisinde yaklaşık %10’luk bir kesimin adıdır. Güney Kore’de inançsız insan sayısı çok fazladır ve bu kişilerin herhangi bir dine mensup olma şartları yoktur.

Ülkedeki Dini Yapılar

Güney Kore’de din çeşitlilik gösterdiği için dini yapılarda çeşitlilik göstermektedir. Hristiyan nüfusun ülkede ziyaret edebileceği çeşitli kiliseler bulunmaktadır. Bu kiliseler içinde Jeongdong Katolik kilisesi, Yoido İncil kilisesi ve Gyesan Katolik kilisesi bulunur. Hristiyanlar bu kiliseleri ziyaret ederek dini vazifelerini yerine getirebilirler. Güney Kore’de Müslüman nüfusu çok fazla olmasa da ülkede cami bulunmaktadır. Ülkede bulunan camiler arasında Seul merkez camii ve Busan camii gösterilebilir. Güney Kore’de yaşayan Müslümanlar bu camileri ziyaret ederek namaz kılabilirler. Güney Kore’de en yaygın dinlerden biri olan Budizm dininin birden çok tapınağı bulunmaktadır. Sinheungsa tapınağı ve Haedong Yonggungsa tapınağı gösterilebilir. Budizm dinine mensup olan kişiler bu tapınakları ziyaret ederek dini vazifelerini yerine getirebilirler. 

Bu içeriğe bir tepki nedir?

Benzer Yazılar