Japonya

Japonya Nasıl Dünya Devi Oldu

II. Dünya Savaşı’nın ardından Japonya dünya devi olmayı başarmıştır. II Dünya Savaşı’nda Japonya’ya atılan atom bombaları ülkeyi derinden yaralamıştır. Ülke bu karamsar durumdan çıkabilmek için çeşitli politikaları benimsemeye başlamıştı. Benimsenen politikalar çerçevesinde Japonya gelişmeye başlamıştır.

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Japonya’nın Durumu

Japonya dünya devi olmayı 2 Dünya savaşı sonrasında toparlanması sayesinde başarmıştır. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Japonya’ya atılan 2 atom bombası hem ülkenin hem de Pasifik cephesinin kaderini değiştirmiştir. Atılan atom bombaları ülkeyi yerle bir etmiştir. Japonya’nın ikinci Dünya savaşı ve atom bombalarının ardından yaşadığı durum şöyle açıklanabilir:

 • Açılan atom bombaları ile yapay uydu 200 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir
 • Atom bombası atılan Hiroşima ve Nagazaki şehirleri 50 yıldan fazla kullanılamaz hale gelmiştir
 • Japonlar randevusuna maruz kalmıştır
 • Radyasyona maruz kalan insanlarda kalıcı hasarlar meydana gelmiştir
 • Radyasyon nedeniyle ülkede sakat bebeklerin doğumu meydana gelmiştir
 • Japon halkı yaşadığı durumdan ötürü büyük bir karamsarlığa kapılmıştır
 • Atom bombalarını ülkede bıraktığı hasar nedeniyle ülke teslim olmak zorunda kalmıştır
 • Ülkede bulunan fabrikaların büyük çoğunluğu saldırılar sonucunda kullanılamaz hale gelmiştir
 • Ülkede enflasyon çok yükselmiştir
 • Japonya gıda konusunda sıkıntı çekmeye başlamıştır
 • Yaşanan gıda sıkıntısı nedeniyle ülkenin dış ticareti kısıtlanmıştır
Tokyo shutterstock 552100717

İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Japonya’nın Sahip Oldukları

Japonya II. Dünya savaşı öncesinde gelişmiş ve ekonomiye ve sömürgelere sahiptir. Yaşanan İkinci Dünya savaşı ve atılan atom bombaları ülkeyi zor bir dönemin beklemesine neden olmuştur. Japonya dünya devi olmak için karşılaştığı enkazı ortadan kaldırmak için çabalamıştır. Japonya İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte oldukça güçlü bir ülke konumundaydı. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan hasar ülkeyi zor bir sürece sokmuştur. Ülkenin ikinci Dünya savaşı öncesinde sahip oldukları incelendiğinde savaşın ardından nasıl bir enkaz ile karşı karşıya kaldı daha kolay anlaşılabilir. Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte sahip oldukları şöyle açıklanabilir:

 • Şintoizm dininin etkisinde bir ülkeye sahip olunması
 • Geleneksel tarım yöntemleri ile yaşamını sürdüren Japon halkı
 • Ülkenin 1. Dünya savaşı neticesinde kazandığı sömürge devletler
 • Ucuz iş gücü
 • Çalışacak nüfusun çokluğu
 • Japon ailelerin sahip olduğu holdinglerin artışı
 • Dünyada geliştirilen teknoloji ürünlerinin Japonya’ya ithal edilmesi
 • Sanayinin desteklenmesi için gerçekleştirilen reformlar
 • Vasıflı iş gücünün fazla olması
 • Japonların devletlerine ve milletlerine bağlı bir tutum sergilemesi
 • Batılı devletlerin bilim ve teknolojilerinden yararlanmak
 • Ülkede üretilen ürünlerin ucuza satılması
 • Japonların devletlerine olan güvenleri
 • Siyasette yaşanan istikrarlı tutum
 • Sanayinin geliştirilmesi için gerçekleştirilen reformlar
Sana Özel:  Goshuin Nedir, Goshuin Nasıl Alınır?

Yukarıda sayılan maddeler Japonya’nın 1945 yılına kadar sahip olduğu şeylerdi. 1945 yılında gerçekleşen atom bombası saldırısıyla Japonya yukarıda sayılan tüm özelliklerini yitirdi. Japonya’nın gelişme süreci yitirdiği Tüm bu özelliklerden sonra yeniden ayağa kalkabilmek için geliştirildi.

Japonya’nın Kalkınması

Japonya kalkınmak için zorlu süreçlerden geçmiştir. Atom bombasının ülkede yarattığı yıkımın ardından ülkenin toparlanacağına kimse inanmıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Japonya’daki askeri birlikleri dağıtmıştı. Bu nedenle ülkede askeri birliklerin kurulması ve ordunun toplanması yasaklanmıştı. Bu durum ABD’nin ülkeyi daha kolay işgal edebilmesi için planlanmıştı. Ancak Japonlar orduya ayıramadıkları harcamaları devlet içine harcamaya başlamışlardı. Orduya harcanan paranın devlete harcanması ile birlikte ülke ekonomisi yavaş yavaş toplanmaya başlamıştı.

maxresdefault 60

Japonya savaşın ardından büyük yoksulluk çekmeye başladı. Ülkede kişi başına düşen gelir 20 doları bile görmüyordu. Japonya yüksek enflasyonu önlemek için bazı yasaları peş peşe çıkarmaya başladı. Bu yasaların çıkarılmasındaki amaç enflasyonun daha fazla artmasını engellemekti. Ayrıca bu yasalar ile ülkedeki ürünlerin fiyatlarının denetimi yapılabilecekti. Bu yasalar ancak 4 yıl sonunda enflasyonu düşürmeye başlamıştır.

Japonya’da Alınan Maliyet Tedbirler

Japonya dünya devi olabilmek için İkinci Dünya Savaşı sonunda bir dizi mali tedbir almaya başlamıştır. Bu mali tedbirlerin amacı ülkede meydana gelen bütçe açıklarının hafifletilmesi ve olabildiğince kapatılmasıydı. Ülke mali açıklar ile boğuşurken Kore savaşı çıktı. Bu savaş Japonya için yeniden doğuşun anahtarı olacaktı. Japonya Güney Kore’ye yakın olması nedeniyle ABD tarafından bir üs haline getirilmişti. ABD Güney Kore’ye yardım edebilmek ve Kuzey Kore’den gelebilecek saldırıları engelleyebilmek için Japonya’dan yardım almaya başlamıştı. Japonya ABD için mal ve hizmet üretmeye başladı. Üretilen bu mal ve hizmetler Japonya’ya para girişinin olmasını sağlamıştır. Japonya Amerika’dan gelen talepler doğrultusunda otomobil sanayisinde kendisini geliştirmeye başladı. Japonya’da bulunan kobiler ABD’nin taleplerini yetiştirebilmek için birlikte çalışmaya başladılar. Bu birliktelik Japon sanayisinin daha verimli olmasını sağladı. Verimliliği artırıyor ülkede üretim maliyetleri de düşmeye başladı. Japon halkı yaşadığı sıkıntıları arkasında bırakarak sabırlı bir şekilde ülkesinin gelişebilmesi için çalışmaya başlamıştır. Özellikle Japon işçiler Japonya’nın kalkınmasında en önemli payı olan kesimdir.

Sana Özel:  Hangi Japon Şehrinde Yaşamalısınız?

Dodge Planı ve Japonya’nın Gelişmesi

Japonya dünya devi olurken kendisini yıkan ABD’nin sayesinde olmuştur. ABD 1945’te yerle bir ettiği Japonya’yı 1950’de askeri üssü haline getirmiştir. Asgari üst haline gelen Japonya sermaye mallarına sahip olmaya başlamıştır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Kore Savaşı’nda Japonya yardımlarını da arttırarak devam etmiştir. Japonya’da kalkınmanın sağlanabilmesi için Dodge Planı devreye sokulmuştur. Bu planlı amaçlı durmayı şöyle açıklanabilir:

 • Daha az bütçe harcaması yapılması
 • Tasarrufun özendirilmesi
 • Devlet yatırımlarının minimuma indirilmesi
 • Devletin firmalarının büyümesini desteklemesi
 • Sübvansiyonların sanayiye

Yukarıda ele alınan önlemler Japon ekonomisinin toparlanmasını sağlamıştır. Japonya ekonomisini güçlendirmeye başlamış ve günümüzdeki güçlü halini almıştır.

Bu içeriğe bir tepki nedir?

Benzer Yazılar